[Rozmiar: 3483 bajtów]

Our dogs painted by an artist, Grzegorz Pleszyñski

[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]

To contact Mr. Pleszyñski:
address:
89-200 SZUBIN
UL ĤWIÊTEGO MARCINA 7/2
phone:
mobile 600 451 577


[Rozmiar: 1332 bajtów]

Webmaster Micha³ Jankowski 2005