[Rozmiar: 3483 bajtów]

Nasze pieski rysowane przez artystê plastyka Grzegorza Pleszyñskiego

[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]
[Rozmiar: 3864 bajtów]

KONTAKT Z PANEM PLESZYÑSKIM:
89-200 SZUBIN
UL ĤWIÊTEGO MARCINA 7/2
kom. 600 451 577


[Rozmiar: 1332 bajtów]

Webmaster Micha³ Jankowski 2005